ISO9001-2015 certificering

ISO2017

PASCHAL er nu blevet certificeret med højeste udmærkelse efter den nyeste udgave af ISO9001-standarden af DNVGL.

Den største ændring i den nye ISO9001:2015 standard er at udvide fokus til også at omfatte lederskab og strategi, fremfor primært at være et kvalitetsstyringssystem.

Dertil kommer, at vi struktureret afdækker muligheder for udvikling og identificerer risici som kan true den nuværende og fremtidige forretning.

Ønsker og forventninger fra kunder, medarbejdere, leverandører, myndigheder og andre interessenter identificeres og overvejes, og deres relevante krav opfyldes. Der stilles også krav om organisatorisk viden. Vi skal nu sikre, at den viden, der er nødvendig for vores nuværende og fremtidige forretning, er til stede ikke kun hos enkeltpersoner, men som en forankret del af hele virksomhedens basisviden!

Den nye ISO9001:2015 standard skaber tilfredshed og værdi, fordi den sikrer kundefokus. Værdien skabes også gennem de to vigtige ledelsesprincipper Plan-Do-Check-Act og Risk Management. Det handler om god beslutningstagen, der sammen med kundefokus er vigtige elementer i en langsigtet og robust forretningsudvikling, som i kombination top-down og buttom-up ledelsesform, skaber beslutningskraft og medarbejderengagement!

Hos PASCHAL-Danmark A/S har vi et integrereret ledelsessystem som indeholder strategi, kvalitet ved vores ISO9001-certificering samt miljø og sikkerhed ved vores DRA-certificering.