Centralt placeret i Århus og København

Nærheden til vores kunder er vigtig for, at vi kan levere vores løsninger hurtigt, billigt og fleksibelt, ligesom mange kunder vælger selv at lægge vejen forbi et af vores 2 centralt placerede lagre i Århus eller Glostrup, lige uden for København.

Logistik er en væsentlig del af vores serviceydelser, og det er derfor en bevidst strategi, at vi fastholder og udbygger vores 2 afdelinger, der begge er udstyret og bemandet på et niveau, så den totale løsning kan leveres direkte fra den enkelte afdeling.

Glostrupafdelingen har det største antal medarbejdere, hvilket dels er historisk betinget af, at den største byggeaktivtet i gennem en længere periode har fundet sted i hovedstadsregionen og dels skyldes, at ledelsesgruppen er samlet i Glostrup.

Glostrup

I Århus har vi til huse i Hasle/Tilst området i et ægte in-situ støbt betonhus og her har 13 medarbejdere deres daglige gang. Det er også her vores økonomifunktion holder til.

Århus