Andre projekter

Motorvejsbro, Køge Bugt

Køge Bugt Motorvejen udvides til 8 spor på en stor del af strækningen og samtidig opføres den nye højhastigheds togforbindelse mellem København og Ringsted. Det har medført en omfattende byggeaktivitet, hvor broerne udgør en væsentlig del. Således også denne dobbeltbro der fører Egedesvej over motorvejen.
Læs mere

Silkeborg Motorvejen

Rundt om Silkeborg er man efter mere end 20 års politisk tovtrækkeri omsider kommet i gang med det sidste stykke af motorvejen mellem Århus og Herning, og når der bygges en ny motorvej, skal der også laves mange broer. Og indtil videre er PASCHAL involveret i 25 broer omkring Silkeborgmotorvejen.
Læs mere

Ryparken Station

I forbindelse med projektet omkring en Nordhavnstunnel, der skal aflaste trafikken der kommer ind til København fra nord, er der en række afledte projekter i området. Her i blandt et større brobyggeri ved Ryparken Station, hvor Pihl & Søn er i gang med stibroer til den gående og cyklende trafik.
Læs mere

Bro122 - Holbæk

Bro122, som er det interne projektnavn, er en af de største broer PASCHAL har leveret materiel til. Ikke kun på grund af dens længde på 140 meter, men også højden der nogen steder er op til 6 meter. Broen er en del af den nye Motortrafikvej mellem Holbæk og Vig i Odsherred.
Læs mere

Karlstrup Møllebæk bro

KMølle G1KMølle G2KMølle G3KMølle G4

Den nye højhastighedsjernbane mellem København og Ringsted er et meget omfattende anlægsarbejde, ikke mindst set i lyset af de mange broer og tunneler, der skal etableres.

Der er mange meget spektakulære konstruktioner og en af disse er jernbanebroen over Karlstrup Møllebæk, der ligger lige ved rastepladsen ved Karlslunde på Køge Bugt Motorvejen.

Selve bækken er ikke noget særligt - blot et mindre vandløb ikke mere end en meter bred, men hele området er meget fugtigt og visse steder direkte sumpet. Konstruktionsarbejdet har derfor været præget af massibe funderinger og komplicerede brokonstruktioner og beregninger.

Understøtningen til broen leveres af PASCHAL og er af typen Megashor. Den kommer fra vores samarbejdspartner RMD, der har leveret både tegninger, beregninger og materiel.