Andre projekter

Ryparken Station

I forbindelse med projektet omkring en Nordhavnstunnel, der skal aflaste trafikken der kommer ind til København fra nord, er der en række afledte projekter i området. Her i blandt et større brobyggeri ved Ryparken Station, hvor Pihl & Søn er i gang med stibroer til den gående og cyklende trafik.
Læs mere

Silkeborg Motorvejen

Rundt om Silkeborg er man efter mere end 20 års politisk tovtrækkeri omsider kommet i gang med det sidste stykke af motorvejen mellem Århus og Herning, og når der bygges en ny motorvej, skal der også laves mange broer. Og indtil videre er PASCHAL involveret i 25 broer omkring Silkeborgmotorvejen.
Læs mere

Holbæk Vig Motortrafikvej

Til glæde for bl.a. de mange der sejler med Mols-Liniens færger fra Odden er et længe ventet stykke motortrafikvej stærkt på vej. Det er strækningen mellem afslutningen på Holbækmotorvejen og motortrafikvejen lige efter Vig, der er i fuld gang. På den godt 19 km lange strækning opføres lige så mange broer af forskellig karakter og størrelse og PASCHAL er foreløbig leverandør til 6 af de 19 broer, en til Per Aarsleff A/S og 5 til Pihl & Søn A/S.
Læs mere

Midtjyske Motorvej

Når man kører af Hovedvej A13 fra Vejle mod Tørring kan man ikke undgå at lægge mærke til de mange kraner og byggepladser, der ligger spredt i terrænet til begge sider. Det er Vejdirektoratet, der opfører mere end 25 større og mindre broer som et led i etableringen af den Midtjyske motorvej, der skal kobles på E45 nord for Vejle og løbe helt op til Herning. Lidt syd for tørring er EMR Murer & Entreprenør ved at opføre 5 broer som PASCHAL alle leverer materiel til.
Læs mere

Letbanen ved Århus

Letbanen1Letbanen2Letbanen3Letbanen4Letbanen5Letbanen6

Århus bliver den første by herhjemme der får en letbane af denne type når den åbner i 2017. Med sine 12 km der strækker sig fra Århus Hovedbanegård i centrum til Lisberg nord for Århus, vil banen ikke alene skabe forbindelse med Odder Banen og Grenå Banen, men også skabe forbindelse til nye bolig- og erhvervsområder, der vil opstå langs banen.

Anlægsarbejdet er i fuld gang flere steder langs ruten og omkring Egådalen mellem Djurslandsmotorvejen og Søftenvej foregår der i øjeblikket et omfattende arbejde med en næsten 500 meter lang bro, der skal føre letbanen over både motorveje og ådal.

Faktisk er der tale om 3 broer i alt, der tilsammen udgør de 500 meter og den længste og mest spektakulære er den 347 meter lange bro over selve ådalen. Det er Per Aarsleff A/S i samarbejde med Danjord A/S, der er i gang med anlæg af broen. Et arbejde der udfordres meget af både den våde jordbund omkring Egåen og de fredningsforhold der gør sig gældende.

PASCHAL leverer LOGO-forskalling til støbningen af de elegante bropiller, mens den traditionelle brounderstøtning er erstattet af en særlig stålkonstruktion, der uden at støtte på jorden giver den fornødne understøtning når dækket skal støbes.

Læs mere om letbanen her.