Andre projekter

Holbæk Vig Motortrafikvej

Til glæde for bl.a. de mange der sejler med Mols-Liniens færger fra Odden er et længe ventet stykke motortrafikvej stærkt på vej. Det er strækningen mellem afslutningen på Holbækmotorvejen og motortrafikvejen lige efter Vig, der er i fuld gang. På den godt 19 km lange strækning opføres lige så mange broer af forskellig karakter og størrelse og PASCHAL er foreløbig leverandør til 6 af de 19 broer, en til Per Aarsleff A/S og 5 til Pihl & Søn A/S.
Læs mere

Midtjyske Motorvej

Når man kører af Hovedvej A13 fra Vejle mod Tørring kan man ikke undgå at lægge mærke til de mange kraner og byggepladser, der ligger spredt i terrænet til begge sider. Det er Vejdirektoratet, der opfører mere end 25 større og mindre broer som et led i etableringen af den Midtjyske motorvej, der skal kobles på E45 nord for Vejle og løbe helt op til Herning. Lidt syd for tørring er EMR Murer & Entreprenør ved at opføre 5 broer som PASCHAL alle leverer materiel til.
Læs mere

Ryparken Station

I forbindelse med projektet omkring en Nordhavnstunnel, der skal aflaste trafikken der kommer ind til København fra nord, er der en række afledte projekter i området. Her i blandt et større brobyggeri ved Ryparken Station, hvor Pihl & Søn er i gang med stibroer til den gående og cyklende trafik.
Læs mere

Silkeborg Motorvejen

Rundt om Silkeborg er man efter mere end 20 års politisk tovtrækkeri omsider kommet i gang med det sidste stykke af motorvejen mellem Århus og Herning, og når der bygges en ny motorvej, skal der også laves mange broer. Og indtil videre er PASCHAL involveret i 25 broer omkring Silkeborgmotorvejen.
Læs mere

Motorvejsbro, Køge Bugt

71-171-271-371-471-5

PASCHAL har gennem de sidste mange år medvirket i rigtig mange broprojekter over hele landet, hvor vi både har leveret forskalling og understøtning samt udført beregninger på eget materiel, fundamenter under stillads og stålbjælker over veje i drift. Dernæst tilbyder vi også at løse opgaven som stilladskoordinator på projekterne. Vi er således en meget kompetent og erfaren leverandør og partner til både mindre og større brokonstruktioner.

Vores primære produkt til understøtningsopgaver, Shoring, er et gennemprøvet og anerkendt produkt og giver gennem sin store fleksibilitet og store styrke alle muligheder for at lave en konstruktion, der er individuelt tilpasset den enkelte opgave. Dette sammen med vores meget stærke team af teknikere - herunder 4 ingeniører - gør, at vores løsninger foretrækkes, når der skal være sikkerhed for styrke og stabilitet i en brounderstøtning.

Et af de aktuelle større broprojekter, PASCHAL er involveret i, er to helt nye broer ved Køge Bugt Motorvejen, hvor Egedesvej krydser motorvejen. I forbindelse med udvidelsen af motorvejen til 2x4 spor er den gamle bro revet ned, og der opføres nu en helt ny. Parallelt er arbejdet med anlæggelsen af højhastighedsjernbanen fra København til Ringsted i gang langs motorvejen, og der opføres derfor yderligere en bro lige ved siden af, hvor Egedesvej føres over jernbanen.

Begge broer opføres samtidigt, og arbejdet udføres af det hollandske entreprenørfirma Mobilis, der allerede har opført flere broer i Danmark. PASCHAL leverer en total løsning med både forskalling og understøtning samt omfattende beregninger, herunder også på de stålbjælker, der spænder 15 meter over, hver af de to gennemkørselsåbninger samt fundamenterne under stilladserne.

Broerne støbes i starten af marts 2015.