Andre projekter

Bro122 - Holbæk

Bro122, som er det interne projektnavn, er en af de største broer PASCHAL har leveret materiel til. Ikke kun på grund af dens længde på 140 meter, men også højden der nogen steder er op til 6 meter. Broen er en del af den nye Motortrafikvej mellem Holbæk og Vig i Odsherred.
Læs mere

Holbæk Vig Motortrafikvej

Til glæde for bl.a. de mange der sejler med Mols-Liniens færger fra Odden er et længe ventet stykke motortrafikvej stærkt på vej. Det er strækningen mellem afslutningen på Holbækmotorvejen og motortrafikvejen lige efter Vig, der er i fuld gang. På den godt 19 km lange strækning opføres lige så mange broer af forskellig karakter og størrelse og PASCHAL er foreløbig leverandør til 6 af de 19 broer, en til Per Aarsleff A/S og 5 til Pihl & Søn A/S.
Læs mere

Midtjyske Motorvej

Når man kører af Hovedvej A13 fra Vejle mod Tørring kan man ikke undgå at lægge mærke til de mange kraner og byggepladser, der ligger spredt i terrænet til begge sider. Det er Vejdirektoratet, der opfører mere end 25 større og mindre broer som et led i etableringen af den Midtjyske motorvej, der skal kobles på E45 nord for Vejle og løbe helt op til Herning. Lidt syd for tørring er EMR Murer & Entreprenør ved at opføre 5 broer som PASCHAL alle leverer materiel til.
Læs mere

Tre broer ved Jyllingevej

MT Højgaard er ved at opføre tre broer, hvoraf de to skal fungere som til- og frakørsler til den eksisterende Jyllingevej, mens den sidste kommer til at bære selve motorvejen.
Læs mere

Faunabroer ved Silkeborg

Aarsleff er ved at bygge 4 faunabroer ved Silkeborg, hvis vigtigste formål er at sikre fri passage for områdets forskellige dyrearter. De tre af broerne opføres som underføringer og den sidste vil fremstå som et kort tunnelrør til motorvejen og en græsklædt overføring til dyrepassage. PASCHAL har leveret både LOGO og RASTER forme, samt Shoring.
Læs mere

Silkeborg Motorvejen

Silkeborg 1Silkeborg 2Silkeborg 3Silkeborg 4Silkeborg 5Silkeborg 6

Rundt om Silkeborg er man efter mere end 20 års politisk tovtrækkeri omsider kommet i gang med det sidste stykke af motorvejen mellem Århus og Herning, og når der bygges en ny motorvej, skal der også laves mange broer.

Vest for Silkeborg er C.G. Jensen A/S i fuld gang med at opføre fem motorvejsbroer, og PASCHAL leverer her en totalløsning, der ikke kun omfatter understøtning og forskalling, men også alle statiske beregninger på stillads, fundering m.m. Specielt for disse broer har C.G. Jensen valgt at fundere på 14 mm køreplader. Og i forhold til denne løsning passer en understøtning fra PASHAL ideelt, da søjlerne kan placeres statisk optimalt i forhold til pladernes størrelse. Dermed kan der anvendes relativt tynde og billige køreplader. Alt dette kan kun lade sig gøre, når man tænker design af stillads sammen med design af funderingen som en totalløsning helt fra starten.

Byggeleder Jesper Juel Pedersen udtaler: "Vi valgte PASCHAL, fordi de kunne tilbyde at lave alle de tekniske beregninger og tænke totalløsningen ind i designet". Hermed sparede C.G. Jensen dyre rådgivertimer, og samtidig blev understøtningen optimeret i samspil med kørepladefunderingen.

"De første to broer er nu støbt, og alt er gået helt efter planen", fortæller formand Ernst Sølvsten Nielsen. "Det har klart været en hurtig måde at fundere på, og efterfølgende har vi også haft et godt, jævnt og tørt
arbejdsareal at bevæge os rundt på."

Udover leverancer til de fem broer, som C.G. Jensen opfører, har PASCHAL leveret til foreløbig fem andre broer i Silkeborg-området, alle opført af Per Aarsleff A/S. Derudover er der ordrer på yderligere ni andre broer, hvoraf nogle er mere traditionelle leverancer, mens andre leveres som en totalløs ning, hvor der også udføres statiske beregninger på fundamentet.

Tidligere har vi leveret til 6 broer omking ´Funder Dal, så alt i alt har PASCHAL været involveret i 25 broer omkring Silkeborgmotorvejen.