Andre projekter

Karlstrup Møllebæk bro

Den nye højhastighedsjernbane mellem København og Ringsted er et meget omfattende anlægarbejde, ikke mindst set i lyset af de mange broer og tunneler, der skal etableres. Der er mange meget spektakulære konstruktioner og en af disse er jernbanebroen over Karlstrup Møllebæk, der ligger lige ved rastepladsen ved Karlslunde på Køge Bugt Motorvejen.
Læs mere

Motorvejsbro, Køge Bugt

Køge Bugt Motorvejen udvides til 8 spor på en stor del af strækningen og samtidig opføres den nye højhastigheds togforbindelse mellem København og Ringsted. Det har medført en omfattende byggeaktivitet, hvor broerne udgør en væsentlig del. Således også denne dobbeltbro der fører Egedesvej over motorvejen.
Læs mere

Silkeborg Motorvejen

Rundt om Silkeborg er man efter mere end 20 års politisk tovtrækkeri omsider kommet i gang med det sidste stykke af motorvejen mellem Århus og Herning, og når der bygges en ny motorvej, skal der også laves mange broer. Og indtil videre er PASCHAL involveret i 25 broer omkring Silkeborgmotorvejen.
Læs mere

Jernbanebro Retortvej

TP73-1TP73-2TP73-3TP73-4TP73-5TP73-6

Mellem Vigerslev Allé S-togsstation og Retortvej i Valby ved København er Aarsleff A/S ved at opføre en af de sidste broer, der indgår i det store puslespil omkring linieføringen af den nye højhastighedsjernbane fra København til Ringsted.