Andre projekter

Robot laver støbeforme

Spændende nyt 3-årigt projekt, der har til formål at gøre det nemmere og billigere at bruge beton til byggeri er skudt igang.
Læs mere

Ny PASCHAL kontorbygning

Den nye kontorbygning i Århus er et betonhus opført in-situ og bygningen er tegnet af Dan-Flex A/S, Odense. Den forventes klar til indflytning ultimo april.
Læs mere

Dristige former i Birkerød

NCC bygger nyt Kultur & Aktivitetscenter i Birkerød.
Læs mere

Verdens skæveste hus

Ved Bella Centret på Amager opfører NCC i øjeblikket et stort hotelkompleks bestående af to 23-etages værelsestårne, der er så skæve, at selv tårnet i Pisa kommer til at ligne en lodret streg! Hotellet er tegnet af arkitektfirmaet 3xNielsen og rådgivende ingeniørfirma er Rambøll. NCC-RÅHUS har råhuset i fagentreprise for bygherren, der er Bella Center København. PASCHAL har leveret LOGO støbeforme i både stål og aluminium, samt TRAPEZ rundform og fortsætter med leverance af elementstøtter, trappetårne og stilladser, når værelsestårnene begynder at skyde i vejret. PASCHAL har ligeledes deltaget i planlægningen af montagen af de skrå elementer.
Læs mere

UnikaBeton

UnikaBeton 1

Gennem de seneste 3 år har PASCHAL-Danmark A/S sammen med Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, Arkitekthøjskolen i Århus, Gibotech, Spæncom, Unicon og MT Højgaard deltaget i et forskningsprojekt under Højteknologifonden, hvis formål har været at udvikle metoder til at kunne fremstille betonkonstruktioner med en fri og optimeret formgivning ved hjælp af bl.a robotteknologi. Projektet er blevet kaldt UnikaBeton.

Forskningsprojektet er nu afsluttet og det meget synlige resultat er verdens første topologioptimerede betonkonstruktion i fuldskala, der er opført hos PASCHAL i Glostrup. Konstruktionen består af et 34 m2 stort dæk, der hviler på 3 søjler og som flere steder blot er 7 cm tykt. Hertil kommer en række vandrette bjælker, der styrkemæssigt støtter dækket og fører kræfterne ned i søjlerne. Konstruktionen er beregnet af en computer ud fra nogle givne forudsætninger og med det mål at reducere mængden af beton mest muligt. Computerens output er herefter bl.a benyttet til at programmere den robot, der har udfræset de indre støbeforme der er anvendt for at give konstruktionen sit helt særlige udseende.

Konstruktionen er opstillet på PASCHAL´s parkeringsplads i Glostrup og alle interesserede er meget velkomne til selv at komme og tage denne helt unikke betonkonstruktion i syne. Ved uanmeldt besøg bedes I komme forbi vores reception for registrering. 

Udviklingsarbejdet fortsætter

PASCHAL-Danmark deltager de næste 4 år sammen med en del af partnerne fra Unikabeton og en lang række udenlandske partnere i et EU støttet forskningsprojekt med navnet TailorCrete, hvor der skal forskes videre inden for betonkonstruktioner med en fri formgivning. Projektet er opdelt i 10 delprojekter, der hver især skal levere enkeltresultater inden for bl.a arkitektur, nye forskallingskoncepter, designværktøjer og forstærket beton- og som i et samlet koordineret afslutningsprojekt skal opføre en fuldskala hvor alle delresultaterne anvendes. Projektet afsluttes i 2013.