Raadgivning1

Raadgivning2

Ingeniørrådgivning

PASCHAL-Danmark A/S tilbyder også Ingeniørrådgivning, som et selvstændigt produkt, der kan leveres enten sammen med vores udlejningsprodukter eller som en enkeltstående ydelse. Vores 5 ingeniører, der samlet har mere end 30 års byggeerfaring, tilbyder også rådgivning indenfor bærende konstruktioner. Vores speciale er bærende konstruktioner i byggefasen, hvor vi for entreprenører og arkitekter kan udarbejde beregninger såvel før som under selve byggefasen.

Fordele

Ved at benytte vores ydelser sparer entreprenøren en partner i byggeriet således, at der spares både tid og penge og risikoen for fejl reduceres væsentligt. Vores ingeniører har den fulde forståelse for bygningsværkers statik samt bæreevner af vores eget materiel, og hermed optimerer vi materiellets ydeevne og sparer lejeudgifter samt dyre rådgivertimer for kunderne.

Erfaring

Vores erfaring spænder bredt lige fra renoveringsopgaver med midlertidige understøtninger over beregning af midlertidige fundamenter ved brostøberier til beregninger af ståldragere over gennemkørselsfag ved brostøberier.

Da flere af vores ingeniører har arbejdet som entreprenører på byggepladser, har vi forståelse for, hvad der er vigtigt for entreprenørerne, og vi taler et sprog som alle kan forstå. Vi løser alle opgaverne med stor kreativitet og troværdighed.

Ingen overraskelser

Alle opgaver tilbydes enten som fastpris eller efter timeforbrug. Specielt i tilbudsfasen kan det være en fordel at vælge fast pris for entreprenøren, hvilket mindsker risikoen.